Să spunem această rugăciune la începutul lunii Sfântului Andrei, Apostolul românilor

Să ne rugăm în această seară când pășim în luna Sfântului Apostol Andrei, luminătorul nostru spiritual, cerându-i lui Dumnezeu în concret, taina unei lumânări.

Așa cum prin aprinderea ei se împărtășește multă lumină și căldură, dar se topește materia, să ajute Dumnezeu ca fiecare cuvânt al rugăciunii din această seară să fie ca un licăr de lumină în care să se topească toate gândurile noastre rele, toate greșelile noastre.

În locul lor să așeze Dumnezeu pacea în minte, în cuvinte și în inimile noastre. Ajută-ne Doamne! Presară, Doamne, în noaptea greșelilor noastre mai multă lumină și în calea către aproapele nostru mai multă căldură sufletească. Amin.

Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. 

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: