Tag: Rugăciune puternică către Dumnezeu la năvălirea ispitelor și necazurilor

Rugăciune puternică către Dumnezeu, Atotputernicul, la năvălirea ispitelor și necazurilor

Rugaciune puternica catre Dumnezeu

Unule Dumnezeule, Cel ce Te proslăvești întru Treimea ce închinată, PĂRINTE, FIULE ȘI DUHULE SFINTE, FIREA cea fericită, Ființa cea mai presus de ființă, Bunătate nemăsurată, Visteria bunătăților cea nedeşertată, Adâncul milostivirii cel nemărginit, Noianul iubirii de oameni cel nepovestit, TREIMEA CEA PREASFÂNTĂ și începătoare de viaţă care numai pentru bunătate ai adus toată zidirea cea mai presus de lume …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: